Velkommen til Erfaringskafe på Stord

Publisert av: Johnny Helgesen
27/5/2019 18:39

Vi har erfaringskafe siste onsdag i måneden. Helse Fonna Stord DPS/BUP KL 11 -13.

Til Erfaringskafe er alle borgere i Stord, Fitjar, Bømlo og Tysnes
kommune og gjester, invitert. Dette er et gratis tilbud, uten
påmelding. Her kommer brukere, pasienter, pårørende, fagfolk
og alle som er interessert i den gode praten &
erfaringsutveksling. Lett servering.
29.05. 2019:  Jørn Hansen, erfaringskonsulent, IOGT, fra Haugesund. ANTA kursleder.

Ønsker Du å gi en tilbakemelding om erfaringskafe send til connie.liv.straume@helse-fonna.no og
charlotte.nesse@helse-fonna.no

Med vennlig hilsen
Erfaringskonsulenter Connie Straume og Charlotte Nesse, ved

SHARING IS CARING!