Superkveld for saueinteresserte

Publisert av: Johnny Helgesen
8/3/2018 15:34

Ove Mylklebust kjem og orienterer om nye tilskotsordningar, sauerasar, foring fram mot lamming, og elles det vi vil spørja om. Enkel servering.

Arr. Tysnes sau og geit

LUNDE BARNEHAGE
8. mars kl. 19:00