Påske-kryssord, del 2

Publisert av: May Britt Meland
10/4/2020 10:02

Me skriv langfredag, og her kjem tre nye spørsmål!

Fyll inn svara på rett plass i kryssordet, og du er eit skritt nærmare løysingsordet.

1. Kva profesjon fekk i februar kontor i gamlebanken i Uggdal?

6.  Kva er det Konstanse (dotter til Torstein Hatlevik) planlegg å opne på  Handelsplassen E H Vaage landhandleri?

11. Når Reksteren Idrettslag inviterer til familie-dag er dette ved…..