sdr

Brukarane av dagsenteret på tur.

Publisert av: Johnny Helgesen
15/8/2018 07:24

Brukarane av dagsenteret v/ omsorgsenteret liker å vera på tur.
Ein dag i juli var dei på skulemuseet. Der tok Hans Tore Brekke og to gode medhjelparar vel i mot dei både med prat om eldre dagars skulegang og god bevertning. Då dei skulle returnera tilbake til dagsenteret fekk dei òg tildelt kvar sin vase. Enkelte av brukarane gav utrykk for at ei så flott oppvarting var av det sjeldne…ein måtte no helst betala for seg på sånna plassar, men her hadde ein meir med seg når ein fo’r heim att enn når ein kom…. og det utan å betala ei krona!!

sdr

I dag hadde dei tur til Årbakka handelstad. Lokala var stengde, men dei nytte sola og den blanke sjøen og kosa seg med medbrakt kaffi og noko å bita i.