Illustrasjonsbilete

Sommartid

Publisert av: Martha Nygård Lande
27/3/2021 11:54

Natt til søndag 28. mars, skal klokka stillast ein time fram.

I Norge vart sommartid gjennomført i 1916 og gjenopptatt fra 1940 til 1945. Frå hausten 1940 til hausten 1942 var det også sommartid om vinteren. Sommartid vart også praktisert i perioden 1959–1965, men ordninga var sterkt omstridt, og i mai 1965 vedtok Stortinget at dette året foreløpig skulle være det siste.

I 1980 vart sommartid på nytt innført i Norge.

Sommertid er ein vedtatt forskyving av klokketida i forhold til normaltida. Ein stiller klokka til sommartid for å oppnå betre utnytting av dei lyse timane i døgnet.