No vert det audition

Publisert av: May Britt Meland
2/9/2020 14:36

Tysnes Teaterlag skal som kjent sette opp forestillinga “Ronja Røverdatter”.

Laurdag 5. september vert det audition i Grendatun kino kl 10:00.

Teaterlaget ser etter personar til hovudrollar og ensemble.

-Du kan vere gammal, ung eller barn frå 8 år. Det er ikkje naudsynt med tidlegare erfaring.
Har du lyst å spele teater , ynskjer me å sjå deg!

Praktiske opplysningar:
Registreringa startar kl 10:00, deretter  følger felles informasjon og audition i saman og mindre grupper.