Reksteren Øylag

Publisert av: Vegard Aslaksen
28/2/2018 22:00

Årsmøte 04.03.2018 kl 13.00

Reksteren idretts- og kulturbygg.

Vanlige årsmøtesaker:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Innkomne forslag

6. Valg

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende seinest 24.02.2018.

joh-brun@online.no​

VELL MØTT ! ! !

Styret.