Ny 132 kV kraftleidning – open kontordag hos Haugaland Kraft

Publisert av: Johnny Helgesen
1/6/2019 11:30

Haugaland Kraft Nett inviterer til åpen kontordag om planene for ny 132 kV kraftledning mellom Langeland transformatorstasjon på Tysnes og Otteråi transformatorstasjon i Austevoll, fredag 14. juni 2019.

Haugaland Kraft Nett sin melding om ny 132 kV kraftledning Langeland–

Otteråi, ble oversendt NVE 6.juli 2018. NVE sendte meldingen på høring og fastsatte deretter program for konsekvensutredningene som skal følge en konsesjonssøknad. Melding og utredningsprogram er tilgjengelige på NVEs sider; 

Haugaland Kraft Nett arbeider nå videre med planene og er i ferd med å starte konsekvensutredningene i tråd med fastsatt utredningsprogram.

I den forbindelse ønsker Haugaland Kraft Nett å invitere til åpen kontordag i Grendatun kino. Formålet med åpen kontordag er å informere om plan- og utredningsarbeidet og å få synspunkter og innspill til planene fra naboer, berørte grunneiere, organisasjoner og andre interesserte

Haugaland Kraft Nett og rådgivere fra Norconsult, vil være tilgjengelige for spørsmål og innspill på Grendatun kino, Uggdal 14. juni 2019 i periodene 14:00-16:00 og 18:00-20:00. I forkant av åpen kontordag vil det avholdes møte med Tysnes kommune.

Haugaland Kraft Nett ønsker med dette å legge til rette for en god dialog med grunneiere og andre lokale interessenter.