Overløp Kvitingsvatnet

Negativt kvartalsresultat for BKK

Publisert av: May Britt Meland
29/8/2020 14:58

Rekordlave kraftpriser gjør at energiselskapet BKK får et negativt kvartalsresultat for første gang i nyere tid. Resultatet for andre kvartal i år ble underskudd på 179 millioner kroner.

Resultatet er 895 millioner svakere enn i andre kvartal 2019. En hovedgrunn til den store differansen er at BKK solgte aksjer i Fjordkraft Holding ASA som ble inntektsført i andre kvartal i 2019 med 541 millioner kroner. Forhåndssolgte kraftkontrakter gir dessuten en negativ regnskapsmessig effekt i dette kvartalet.

 

Rekordlave strømpriser
Strømprisene over hele landet har vært rekordlave så langt i år. Kraftmarkedet i Norge er inndelt i prisområder, og prisen i BKK sitt viktigste område i Bergensregionen (NO5) har en av de laveste strømprisene i landet. Områdeprisen i Bergen (NO5) var på rekordlave 4,48 euro/MWh i andre kvartal, mens den i tilsvarende kvartal i 2019 var på 37 euro/MWh. Inntektene fra energisalg falt dermed med 548 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i 2019. BKK Produksjon fikk et driftsunderskudd på 250 millioner kroner i andre kvartal.

 

Fulle magasiner
Det er flere grunner til de lave strømprisene. Det lå mye snø i fjellet etter vinteren. Magasinene måtte tappes ned for å gi plass til vann fra snøsmeltingen, men magasinene ble fylt opp igjen i rekordfart. Hele landet hadde ifølge NVE en fyllingsgrad i magasinene på 74,3 prosent ved utgangen av andre kvartal, 6,4 prosentpoeng over normalen. Også BKK har vesentlig høyere magasinbeholdning ved utgangen av andre kvartal enn det som er vanlig. Tekniske utfordringer som følge av en skade på Statnetts utenlandskabler, samt pågående vedlikehold, har også begrenset muligheten for krafteksport ut av landet. Det har også påvirket kraftprisene negativt.

 

Fortsetter effektiviseringene
– Et negativt kvartalsresultat er svært uvanlig i BKK. Selv om det finnes forklaringer på hvorfor det har utviklet seg slik, er dette en situasjon vi tar på største alvor. Vi har de siste årene jobbet med effektiviseringer i BKK. Dette kvartalsresultatet viser viktigheten av fortsatt effektivisering og forbedringer av driften i hele konsernet. Vi jobber allerede med nye tiltak, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

Konsernsjefen ser også positive trekk i kvartalsregnskapet. Fusjonen med Sunnfjord Energi gir nå positive utslag på BKK Netts regnskaper. BKK Nett økte driftsinntektene fra 216 millioner kroner i andre kvartal i 2019 til 328 millioner kroner i andre kvartal i år. Også BKK Digitek og BKK Varme øker driftsinntektene i kvartalet.

 

PRESSEMELDING FRA BKK