Mot lysare tider

Publisert av: Vegard Aslaksen
3/3/2019 16:00

I forrige di meining var talen ganske klar frå dei som hadde avgitt si stemme. Desidert flest stemte at dei ser fram mot lysare tider. No er vinterferien over og ein kan allereie merka at dagane har vorte noko lengre med meir dagslys. Lysare ettermiddagar byr på fleire fordelar. Det er gjerne kjekkare å vera ute lenger og ein får meir utav dagen etter ein vanleg arbeidsdag. Kanskje lysare tider gjev deg meir energi? Ny di meining handlar om lysare tider og ligg no ute på sida. Avgi di stemme. Resultata frå forrige di meining ser du under:)

Resultat frå forrige di meining