Konsernsjef Jannicke Hilland Foto: BKK/Helge Hansen

Korona og rekordlav kraftpris til tross – BKK er godt rustet for fremtiden

Publisert av: Martha Nygård Lande
22/4/2021 18:37

Til tross for et krevende år med både korona og rekordlav kraftpris, har det blitt jobbet godt med mange prosjekter og satsinger som bidrar til at BKK er godt rustet for fremtiden. Årsresultatet ble 1 543 millioner kroner, ned fra 2 265 millioner kroner året før. Statkraft og eierkommunene får 800 millioner kroner i utbytte.

Salg av aksjer i Fjordkraft bidro betydelig til resultatet. BKK solgte aksjer i Fjordkraft for 593 millioner 1. juli i fjor.

Rekordlave kraftpriser

I Bergensområdet (prisområde NO5) falt områdeprisen fra 39,27 euro i 2019 til 9,17 euro i 2020. Prisen var altså bare en tredjedel av gjennomsnittsprisene de siste ti årene. Det gjorde at brutto driftsresultat (EBITDA) for datterselskapet BKK Produksjon falt fra 2033 millioner kroner i 2019 til 892 millioner kroner i 2020. Den lave kraftprisen skyldes at vinteren i fjor var den mildeste noen gang i Vestland. I tillegg kom det veldig mye nedbør og store snømengder i fjellet. Resultatet ble mindre strømforbruk, men mer vannkraftproduksjon, og dermed stupte kraftprisene.

–  Fjoråret viste hvor sterkt resultatet vårt svinger med kraftprisene. Vi har forhåndsolgt en del kraft i det finansielle markedet og til industri til fast pris. Denne sikringshandelen bidro til å gjøre resultatet noe bedre. BKK jobber aktivt for å redusere risiko knyttet til fall i kraftprisene, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Det var også flere lyspunkter i fjoråret: Nettselskapet BKK Nett oppnådde brutto driftsresultat på 547 millioner kroner. BKK-konsernet fikk en betydelig økning i telekom-inntektene som følge av at Enivest ble innregnet i konsernet. Innen dette området økte brutto driftsresultat fra 147 millioner i 2019 til 237 millioner i fjor.

Vil bli størst på elektrifisering

BKK har satt seg et ambisiøst mål om å bli størst på elektrifisering i Norge. BKK jobber nå målrettet med å finne fornybare løsninger som kan utkonkurrere fossile alternativer i stadig flere bransjer. Selv om Norge har verdens reneste energimiks, utgjør elektrisitet bare halvparten av energiforbruket.

– Vår rolle er å legge til rette for gode energiløsninger som gjør det mulig å erstatte fossil energibruk med elektrisitet, enten det er ladeløsninger for transport på land og sjø, utslippsfrie byggeplasser eller elektrifisering av andre næringer, sier Hilland. Hun tror at denne satsingen vil gjøre BKK-konsernet mindre sårbart for svingninger i kraftprisene.

Blant annet har satsingen på landstrøm for skip blitt lagt merke til i hele Europa. Selskapet Plug, som BKK eier sammen med Bergen Havn, har bygget Europas største landstrømanlegg i Bergen. Anlegget er bygget for cruiseskip, offshorefartøy og Hurtigruten. Det har allerede gjort Bergen Havn til en av de grønneste i Europa. I fjor reduserte landstrømanlegget utslippene av CO2 med 8300 tonn, like mye som 4150 bensinbiler slipper ut på et helt år.

– I tillegg til vårt fokus på elektrifisering, så er vi også veldig opptatt av å håndtere kundene våre på en god måte. Vi jobber systematisk hver dag for å øke tilfredsheten hos våre kunder, sier Hilland.

800 millioner i utbytte

Styret i BKK har innstilt overfor generalforsamlingen at det tildeles 800 millioner kroner i utbytte til eierne. I fjor ble det utbetalt 600 millioner kroner i utbytte. BKK eies av Statkraft, 17 kommuner og 2 kommunale kraftlag i Vestland fylke. Den største kommunale eieren, Bergen kommune, får utbetalt 302 millioner kroner i utbytte. Utbyttet til alle eierne framgår av tabellen i slutten av pressemeldingen.

 

Se for øvrig BKKs årsrapport 2020

UTBYTTE FOR 2020           

Eier                                                Aksjer                        Utbytte

STATKRAFT                                      64 160                   347 490 560

BERGEN KOMMUNE                       55 765                    302 023 240

ALVER KOMMUNE                           5 099                      27 616 184

ØYGARDEN KOMMUNE                   5 062                     27 415 792

ASKØY KOMMUNE                          3 666                      19 855 056

SUNNFJORD KOMMUNE                3 358                      18 186 928

TYSNES KRAFTLAG                         2 511                      13 599 576

KVINNHERAD KOMMUNE              1 341                        7 262 856

KVAM  KOMMUNE                           1 329                       7 197 864

VOSS  KOMMUNE                             993                        378 088

FJALER KOMMUNE                            895                         4 847 320

AUSTRHEIM KOMMUNE                  640                         3 466 240

HYLLESTAD KOMMUNE                   565                          3 060 040

VAKSDAL KOMMUNE                      549                          2 973 384

ETNE ELEKTRISITETSLAG                 517                           2 800 072

GULEN KOMMUNE                          401                          2 171 816

SOLUND KOMMUNE                        358                        1 938 928

HØYANGER KOMMUNE                  172                             931 552

FEDJE KOMMUNE                           171                             926 136

MASFJORDEN KOMMUNE              153                             828 648