Stølsmarsj 2018 skjærtorsdag 29. mars 10. gong

Publisert av: Hilde Marie Sæverud-Mehammer
22/3/2018 13:20

Start: Tysnes skule: Når du vil (1,5-2t)

Start: Dalen: Når du vil (1t)

Start: Solheimsdalen: Når du vil (1t)

Kl.12. Gjerstad Nærradio på 333

Kl.13. Gjerstad Nærradio på 333

Stølsnytt: Pilgrimsvandring
I Nina Amfi er det høgt under taket
Arr: Venelaget 333 Gjerstadstølen
Postkasse 1: Gjerstadstølen
Postkasse 2: Tuefjellet
Postkasse 3: Svartavassfjellet
Postkasse 4: Ravnanuten
Postkasse 5: Ragnhildsteinen
Postkasse 6: Ilefjellet

Bileta er teken av Hans Ole Dalland på opninga i 2009.