Konfirmantpresentasjon

Publisert av: May Britt Meland
10/8/2021 13:19

Dei som ynskjer å konfirmera seg våren 2022 er velkommen til å bli presentert for menigheten i den kyrkja dei skal konfirmerast i.

Tysnes kyrkje, søndag 15. august kl. 11.00

Uggdal kyrkje, søndag 19. september kl. 11.00

Onarheim kyrkje, søndag 3. oktober kl. 11.00

Dersom du ynskjer å melde deg opp til konfirmasjon våren 2022, ta kontakt med kyrkjekontoret 481 23 310.