Årsmøte i Tysnes Turlag

Kommunestyresalen, Rådhuset
25. januar kl. 18:00

Innkalling til årsmøte i Tysnes Turlag den 25. januar 2022 kl 18:00 i Kommunestyresalen på Rådhuset,  Uggdal.

På vegne av Tysnes Turlag vert det med dette sendt ut innkalling til ordinært årsmøte onsdag 25. januar kl 18:00 i kommunestyresalen på rådhuset, Uggdal. Det vert gjennomgang av vanlege årsmøtesaker.

Framlegg til Årsmøtet må være styret i hende innan utgangen av desember månad.

Me fylgjer gjeldande smittevernreglar og vil ta imot påmeldinga på førehand innan 15 .Januar kl 16:00 til Rebekka Høgestøl 95551807 eller på epost tysnes.turlag@dnt.no

Vel møtt.
Styret i Tysnes Turlag

Saksliste Årsmøte 25. januar kl 18:00 i kommunestyresalen på rådhuset, Uggdal blir lagt til i starten av januar.

MVH
Rebekka Høgestøl
Styreleiar