På fotoet ser ein kanoen og bålpanna som no er borte.

Etterlysing

Publisert av: May Britt Meland
30/11/2020 17:51

Reksteren Idrettslag
ETTERLYSER KANO og GRILL/ BÅLPANNE !

Vi ber dei som har lånt/ fjerna grillen/ bålpanna som stod ved innløpet til Frøkedalsvatnet, og Tysnes Jakt og Fiskerlag sin kano om snarast få tinga tilbake på plass !
Hvis ikkje blir politiet kontakta !