Foto: minskole.no

Felles foreldremøte for å bekjempe mobbing

Publisert av: Martha Nygård Lande
24/9/2019 11:17

Mobbing er eit problem, ikkje berre i skulane, men i alle samfunnslag. Skulane på Tysnes er no midt i opplæringsløpet fram mot å bli sertifiserte Olweusskular.

Olweus sin definisjon av mobbing er:

”ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentatte ganger og over ei viss tid blir utsatt for negative handlingar frå ein eller fleire personar”.

Rektor ved Tysnes skule ynskjer å invitere til felles foreldremøte for alle skulane på øya i kveld, tysdag 24. september.