MF Marstein vil gå mellom Våge og Halhjem 28/2 - 4/3. Foto; Fosen namsos

Begrensning farlig last Halhjem – Våge

Publisert av: Vegard Aslaksen
28/2/2019 10:35

Grunna årleg verkstedopphald på Selbjørnsfjord vil Marstein gå i rute fra 1130 torsdag 28.februar til mandags kveld 04.mars. Det blir ingen mogligheiter for farlig last i denne perioden.