Våge – Halhjem innstilt inntil vidare

Publisert av: Vegard Aslaksen
17/12/2017 16:14

Publisert: 08.12.17 09:20

Sambandet Halhjem-Våge er foreløpig innstilt grunna værforholda. Sjå etter nye meldingar på http://www.fosennamsos.no/