Publikum på Reksteren

Tysnes rundt på Eldredagen

Publisert av: Martha Nygård Lande
2/10/2020 14:02

Vellykka gjennomføring av eldredagen

Publikum i Lunde

 

Me ønskjer ei senda ei stor takk til dykk som stelte til eldredagen i bygdene. De har gjort ein stor innsats både med å ta imot påmelding, laga til, syta for at smittereglane vart følgde og ikkje minst stå for sjølve arrangementet. Dette kunne me ikkje ha gjennomført utan dykkar hjelp.

Når me i tillegg får tilbakemelding om at folk koste seg, får me alle slå oss på brystet og seia vel blåst.

Dagens finaste oppdekking

 

André og Torstein i aksjon

 

Arne Torget på Reksteren

 

Publikum i Tysnes bedehus

 

Publikum i Grendatun

 

Livaktige skrøner

 

Arne Torget på Onartun

 

Endå ein gong: Tusen takk!

Vennleg helsing
Helge Hauge
leiar i råd for eldre og menneske med funksjonsnedsetjing