Flott turveg i Gjersmyra :)

Tursti 5690

Publisert av: May Britt Meland
8/5/2021 21:45

Hausten 2019 bestemte Lundegrend bygdalag saman med grunneigarar, å oppgradera Gjersmyra til “Turveg uansett vær!“.

No er oppgraderinga, og fyrste delprosjekt i “Tursti 5690” utført.

Før og etter!

 

Bygdalaget ynskjer å rette ei stor takk til grunneigarar, dugnadsfolk, Tysnes Kraftlag AS, og alle gode krefter som har bidratt.

Prosjektet har hatt ei kostnadsramme på omlag 125 000 kr. Kraftlaget har støtta med omlag 60 000 kr.

Bygdalaget ynskjer å laga møteplassar, og gode turmuligheter gir møteplasser av høg kvalitet.  -Vi vonar vegen vert mykje brukt.

Hugs bandtvang, og lukk grinda når den skal vere igjen.

God tur!