Hegglandhusa var eit av prosjekta som fekk midlar i 2018.

Tilskot til verna kulturminne i Hordaland 2019

Publisert av: May Britt Meland
11/10/2018 17:32

Hordaland fylkeskommune gjev stønad til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg.  Eig du eit verneverdig bygg eller anlegg og har planar om å ta vare på dette kan du søkje om tilskot.

Det vert ikkje gitt støtte til tiltak på kulturminne i statleg, fylkeskommunalt eige eller kommunalt eige, tiltak på freda kulturminne eller ordinært vedlikehald og drift.

Søknadene skal gå gjennom kommunen.

Det skal nyttast eige søknadsskjema.  Søknadsskjema finn du her.

Ta  eventuelt  kontakt  med Vibeke Øxnevad Stoltz før du søkjer  vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no

Søknad sendast til Tysnes kommune, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal eller post.@tysnes.kommune.no innan 5. november.