Årsmøte i Reksteren Øylag

Publisert av: Vegard Aslaksen
28/1/2018 19:35

Reksteren Øylag kallar inn til årsmøte 04.03.2018 kl 1300 i Reksteren idretts- og kulturbygg

Vanlige årsmøtesaker:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Innkomne forslag

6. Valg

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende seinest 24.02.2018. joh-brun@online.no

VELL MØTT ! ! !
Styret.