Arkivfoto.

Spelemidlar, leiaropplæringsmidlar og kulturprisen for 2018

Publisert av: Vegard Aslaksen
4/10/2018 17:03

SPELEMIDLAR TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019

Idrettslag, andelslag og andre samanslutningar kan søke om tilskot innan desse stønadskategoriane:

  • Ordinære anlegg, tilskot til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg

Normalt tilskot ordinære anlegg: 1/3 av godkjend kostnad.

For nokre anlegg er det fastsett særskilte maksimale tilskotsbeløp.

  • Nærmiljøanlegg

Tilskot nærmiljøanlegg: 50% av godkjend kostnad inntil kr 300 000.

Føresegner, informasjonsmateriell, søknadsskjema hentast på følgjande nettstad og alle søknader skal sendast elektronisk sjå: www.anleggsregisteret.no

Søknadsfristen i Tysnes kommune er: 01.11.2018

For eventuelle opplysningar eller spørsmål kontakt: Vibeke Øxnevad Stoltz  

Tlf. 53 43 70 21, Epost: vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no

 

LEIAROPPLÆRINGSMIDLAR 2018

Lag og organisasjonar innan barne- og ungdomsarbeid, idretts- og kulturarbeid kan søke om tilskot til opplæring av leiarar på grunnlag av dokumenterte utgifter i 2018. 

Skriv ein enkel søknad og legg ved kopi av bilag til kurs-og reiseutgifter for i år.

Sendast til Tysnes kommune, rådmannskontoret, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal eller

epostadresse: post@tysnes.kommune.no Søknadsfrist: 01.11.2018

 

KULTURPRISEN 2018

Det skal delast ut kulturpris for 2018. Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen. Alle har høve til å foreslå kandidater. Framlegg til kandidatar med grunngjeving vert å senda til Tysnes kommune, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal eller epostadresse: post@tysnes.kommune.no 

Frist: 01.11.2018