Skulestart for dei yngste på mandag

Publisert av: Martha Nygård Lande
26/4/2020 12:42

I morgon, mandag 27. april, startar 1. til 4. klasse og SFO opp igjen etter å ha vore stengd i 6 veker.

Elevane vil bli delt opp, slik at 1. og 2. klasse skal vera på Uggdal skule, medan 2. og 3. klasse skal vera på Tysnes skule. For dei borna som skal på SFO, vert det tilbod om det på Tysnes skule og Uggdal skule om morgonen, medan SFO etter skuletid, vil vera på Uggdal skule.

Det er iverksett gode smitteverntiltak, slik at det skal vera trygt og godt å koma tilbake til skulen.

Du kan lesa meir om skulestart og smitterverntiltaka på Tysnes kommune si heimeside.