Foto: Wikipedia

Saueaversjon for hund

Publisert av: Martha Nygård Lande
26/5/2020 19:28

Tysnes Jakt og Fiskelag arrangerer saueaversjon for hund.

Tirsdag 2. juni blir det holdt kurs for å lære opp hunder i å unngå at dei skal jage, og skade sau.

Ved eit saueaversjonskurs vert hunden sluppen laus blant sauer to ganger med minimum 14 dagers mellomrom. Dersom hunden den siste gangen sjølv viser tydeleg teikn på å vike frå sauen, utan påvirkning frå eigar, får hunden eit sauereinhetsbevis.

For å få hunden til ikkje å like sauer, bruker ein strømhalsband, og det vert gitt eit støt til hunden i det same den byrjar å gå i, eller å jage sau. Beviset vert kun gitt dersom hunden den siste gangen ikkje har fått støt.

Aversjonskurs er den eineste situasjonen ein får lov til å bruke strømhalsbånd på hund i Norge, og det skal kun utførast av sertifiserte instruktørar (vindfinn.com).

Stad og klokkeslett vil ein få vite ved påmelding.

Kontakt Terje S. Skaten
411 00 868
tess@online.no