Stolpejakta kjem til Tysnes

Publisert av: May Britt Meland
11/2/2023 15:42

I år blir det Stolpejakt over heile Tysnes. Før sommaren vil det bli plassert ut stolpar i alle bygder og til vanns, til lands og til fjells. Ja, ikkje i vatnet, men langs sjølinja slik at stolpane kan nås frå båt.

Dei som står bak prosjektet er:
Reksteren idrettslag
Onarheim idrettslag
Tveit og Onarheim bygdalag
Lunde bygdalag
Båtlaget Njord/Tysnes
Stolpejakten i Uggdal/Våge
Tysnes gjev meirsmak

Nøyaktig når stolpejakten vil starta her på Tysnes har vi ikkje bestemt enno, vi er heilt i startfasen av prosjektet. Men at vi skal ha dei oppe i god tid før sumaren, det er vårt heilt klare mål!

Vil du hjelpa til?
Om nokon har lyst å vere med å plassere ut stolpar kan dei melde seg til dei ulike bygdalaga/idrettslaga, som blir glad for frivillige som vil delta i arbeidet.

Dagleg leiar i Tysnes gjev Meirsmak, Synnøve Bakke

 

Wikipedia om Stolpejakt:
Stolpejakt er en mosjonsaktivitet som kombinerer turgåing, kultur- og opplevelser i naturen. Hovedsakelig er aktiviteten lokalisert til nærmiljøene, men har også spredt seg ut i mer tradisjonelt skogsterreng og i fjellet.

Stolpejakt arrangeres av Foreningen Stolpejakten, stiftet 20. oktober 2014 med det formål «å bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest over hele landet»l. Foreningen Stolpejakten omtaler seg selv som «en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet». Per 1. juli 2020 hadde Foreningen Stolpejakten registrert nærmere 150 000 stolpejegere rundt om i landet, og 5821287 stolpebesøk. Pr 31.12.2021 hadde deltakertallet økt til 234.157 stolpejegere nasjonalt, som hadde besøkt langt fler enn 17 millioner besøk på de mange stolpene.

Foreningen Stolpejakten markedsfører stolpejakt som et gratis tilbud.

Stolper
Foreningen Stolpejakten eller foreningens tilknyttede samarbeidspartnere, ofte et lokalt orienteringslag eller turlag, setter ut i terrenget særlig tilvirkede stolper med QR-kode som kan scannes med en egen app. Alternativt kan man registrere stolpene man har funnet på et fysisk kart. Stolpene har forskjellige farger, som indikerer vanskelighetsgrad. De er gitt forskjellig antall poeng i Stolpejakt-appen, avhengig av vanskelighetsgraden for å finne dem. Grønne stolper skal kunne tas med rullestol. Deretter stiger vanskelighetsgraden til blå, røde og svarte stolper. Det gis merker for antall besøk på stolper av de ulike fargene, antall kart man har besøkt eller ferdigstilt, antall stolper over 900 m.o.h., og antall kommuner og fylker man har besøkt.