Rydding i Espevik

Publisert av: Hilde Marie Sæverud-Mehammer
6/5/2018 13:50

Me var fem persomer som stillte i Espevik for rydding. Denne vika ligg sørlig til og det ligg enorme mengder søppel både i sjøen og langt oppetter land som vert skyllt i land med vær og vind.

Som de ser vart det ein god del sekkar og då klarte me berre langs etter vegen og i skråningane – så skulle det verkeleg vist igjen i denne vika bude det vert 10-15 personar til. Taustumpar i oppløysning, glasskår og plastposar som går i tusen bitar når ein tek i det – tar utruleg lang tid å få opp. Men me er fornøyde med det me klarte.

Helsing oss som var i Espevik