Reingjering av merdar hos Alsaker Fjordbruk. Foto: John Asle E. Hansen

Reingjering til havs

Publisert av: May Britt Meland
18/8/2021 21:26

Etter utslakting av laksen er det full reingjering av oppdrettsmerdar og utstyr hos Alsaker Fjordbruk AS.

Foto: John Asle E. Hansen

 

Både vaskerobot og folk med høgtrykkspylarar er i sving for å få det gullande reint før ein nye generasjon smolt får koma ut til lokaliteten.

Foto: John Asle E. Hansen

 

Tekst gjengitt med godkjenning frå Alsaker Fjordbruk AS si Facebookside.