Grøndalsvatnet Foto: BKK – Helge Hansen

Pressemelding: Lav kraftpris dro ned kvartalsresultatet for BKK

Publisert av: Martha Nygård Lande
10/2/2021 08:50

Rekordlav kraftpris bidro til en svak avslutning på fjoråret for energikonsernet BKK. Konsernresultatet for siste kvartal i 2020 ble på 78 millioner kroner, som er hele 718 millioner kroner lavere enn resultatet for fjerde kvartal i 2019.

Hovedårsaken til reduksjonen i konsernresultat, er reduserte inntekter fra vannkraftproduksjon. I tillegg var det i fjerde kvartal 2019 positiv regnskapsmessig effekt av fusjonen med Sunnfjord Energi og endring i pensjonsordningen.

Høy produksjon
Mye nedbør forrige vinter resulterte i store snømengder i fjellområdene i hele Norge. Vannkraftmagasinene over hele landet ble fulle. Det ga stor produksjon av vannkraft gjennom en mild vinter, og kraftprisene falt til historisk lavt nivå. Sammenlignet med gjennomsnittet de siste fem årene, økte vannkraftproduksjonen i Norge med hele 10 TWh i fjor.

BKK produserte 0,9 TWh mer vannkraft i siste kvartal i 2020, sammenlignet med siste kvartal året før. Likevel ble energiinntektene kraftig redusert. Områdeprisen i BKKs viktigste prisområde (Bergensområdet, NO5) var i fjerde kvartal i gjennomsnitt 12,40 euro/MWh. Det er 68 prosent – eller 27 euro/MWh – lavere enn tilsvarende kvartal året før. Forhåndssalg av kraft (sikringshandel) gav et positivt bidrag til de økonomiske resultatene gjennom året. Til tross for det ble inntektene fra vannkraftproduksjon sterkt redusert.  Dermed ble inntektene sterkt redusert, trass i høyere produksjon. Driftsresultatet for BKK Produksjon sank fra 461 millioner kroner i fjerde kvartal i 2019, til 143 millioner kroner i siste kvartal i fjor.

Redusert eksportmulighet
En medvirkende årsak til den lave kraftprisen var redusert eksportmulighet til Danmark og Sverige på grunn av vedlikehold og feil på utenlandsforbindelser. 

– Akkurat nå er det høye kraftpriser på grunn av kulde og stor etterspørsel. Men vi skal altså ikke lenger tilbake enn til siste kvartal i fjor for å finne rekordlave kraftpriser. Dette illustrerer at BKK er i en bransje med store og raske svingninger. Vannkraften fra våre 38 vannkraftverk er vår viktigste inntektskilde. Vi opplever endringer i produksjon, etterspørsel og kraftpris som påvirker resultatet vårt, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

Nettselskapet inngår samarbeid
BKK Nett er en av de største distributørene av strøm i Norge, og drifter og vedlikeholder 27 500 kilometer med strømnett i Vestland fylke.

Selskapet fikk en halvering av driftsresultatet i fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med samme kvartal året før. En positiv regnskapsmessig effekt av ny pensjonsordning i 4. kvartal 2019 er hovedforklaringen til fallet i driftsresultat.

BKK Nett har inngått en intensjonsavtale med Skagerak Nett og Lyse Elnett ett om tettere samarbeid. Frem mot sommeren skal de tre nettselskapene, som til sammen har 600 000 kunder, utrede samarbeid både på innkjøp og IT/digitalisering. Målet er reduserte kostnader til glede for både kunder og eiere. BKK Nett har allerede en av de laveste nettleiene i landet, men selskapet håper at det nye samarbeidet kan føre til ytterligere nedgang i kostnadene.