Illustrasjonsbilete

Oppdatert informasjon om smittesituasjonen i kommunen per 16.02

Publisert av: May Britt Meland
17/2/2021 19:44

Smittesporinga er avslutta

Kommunen fekk 16, februar stadfesta at to personar med mellombels adresse i Tysnes har fått påvist smitte av Covid-19. Personane er no i heimeisolering, og følger regler for isolasjon og regler for kva tid isolasjonen skal opphevast.

Her kan du sjå: informasjon om oppheving av isolasjon finner de på FHI sine heimesider

Importsmitte

Personane har blitt smitta i utlandet, og har blitt testa ved innreise til Norge. Informasjonen kommunen sitt på viser at reglane for innreisekarantene er følgt, og kommunen vurderer at ein har kontroll på situasjonen, utan fare for underliggande smittespreiing i kommunen. Det ikkje er kjende nærkontaktar i Tysnes. Alle nærkontaktar er andre framandarbeidarar og personar utanfor Tysnes, seier ordføraren.

Her kan du sjå generelle råd og informasjon om karantene og isolasjon ligg på FHI sine heimesider