God deltaking på Ambassadørkurset til Tysnes turlag. Foto: Rebekka Høgestøl

Nye DNT-ambassadørar

Publisert av: May Britt Meland
21/1/2020 10:01

Mandag, 20. januar arrangerte Tysnes Turlag sitt aller fyrste kurs.

Kurshaldar Wenche Elsebeth Strømme hadde teke turen til Tysnes for å utdanne nye “Ambassadørar”.

I løpet av kvelden var det både teori og gruppearbeid.

Det var 9 turinteresserte deltakarar som stolte mottok kursbevis og no kan kalla seg DNT- ambassadør!