Turorientering for 2021

Publisert av: Martha Nygård Lande
25/5/2021 09:29

Turorienteringa er eit samarbeid mellom idrettslaga på Tysnes, og er lagt til fjella på Tysnes og Reksteren.

Turorientering for 2021 er lagt ut for sal, og konvolutt med kart og informasjon kan kjøpast hjå:
*Bruntveit Handel
*Joker Onarheim
*Joker Uggdal
*Esso Våge
*Bunnpris Lunde

Det er lagt ut 20 postar.
16 postar på Tysnesfjella og 4 postar på Reksteren.

Det er postar på Singelstadsfjellet, Vågsfjellet, Såtefjellet,  området Solheimsdalen-Våge, området Ådnastegen – Vevatnet og Gjøvågsfjellet på Reksteren.

Postane vil hengja ute til 15 oktober.

Håper mange vel å ta turen og ønskjer alle deltakara mange gode turer i fjellet.

For meir info:

jon_skjolde@hotmail.com