Nå har Vest politidistrikt en felles operasjonssentral

Publisert av: Johnny Helgesen
23/11/2017 14:13

I dag onsdag 8. november kl 1200 fikk Vest politidistrikt en ny felles operasjonssentral som er større og mer profesjonell.

PUBLISERT AV JOHNNY HELGESEN
Publisert: 08.11.17 14:15
Operasjonssentralen i Vest politidistrikt dekker nå Hordaland og Sogn og Fjordane.

– For politiet i Vest politidistrikt markerte driftsettelsen at politidistriktet nå har fått en større og mer robust operasjonssentral, som dekker hele politidistriktet. Dette innebærer også at politidistriktet nå har en felles rednings- og kriseledelse. Fagkompetansen er nå samlet og dette vil gi bedre tjenester til befolkningen, sier politimester Kaare Songstad.

Den nye operasjonssentralen i Vest politidistrikt holder til i Bergen og består av de tidligere operasjonssentralene for Hordaland og Sogn og Fjordane. Operasjonssentralen i Vest politidistrikt er den niende i rekken av nye operasjonssentraler i Norge.

Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral for både planlagt og hendelsesstyrt operativ virksomhet i daglig drift og ved ekstraordinære hendelser og kriser. Politiet skal være bedre rustet for et økt trusselnivå. En felles operasjonssentral og felles rednings -og kriseledelse er en viktig del av dette. De tidligere 27 politidistriktene er nå slått sammen og har blitt til 12. Hvert politidistrikt har eller skal opprette én felles operasjonssentral for sitt distrikt. Sammenslåingen av operasjonssentralene er en del av reformen politiet nå gjennomgår. Politiet skal blant annet jobbe mer effektivt ved å ta i bruk nye metoder og ny teknologi, og operasjonssentralen er selve navet i politiets tjenester.

Medarbeiderne på operasjonssentralen får opplæring i kriseledelse og arbeidsmetodikk som skal støtte straksetterforskning og politiarbeid på stedet. Operasjonssentralen skal ha oversikt, kunnskap og evne til å håndtere kriser som oppstår og styre patruljene der de trengs mest. Lokal kunnskap er viktig og i forberedelsene til driftssetting av ny operasjonssentral er dette en av tingene som det har vært fokus på å øke kunnskap om. Det viktigste er likevel å ha god og kompetent bemanning som operere på samme måte uavhengig av hvor det skjer. Dette gir et likere politi. Dagens teknologi kan vise hvor innringeren befinner seg, og gi en god veibeskrivelse fram til stedet. Det er likevel den lokale patruljen med god lokal kunnskap som blir det viktigste redskapet til operasjonssentralen.

Ledelsen ved operasjonssentralen er også styrket med en fagleder for samband og en fagansvarlig for opplæring. Det vil også bli en egen oppdragsleder for hvert oppdrag. Operasjonslederen blir den øverste operative lederen.

Ingen endring for innbyggere.

Det blir ingen endring for innbyggere. De skal forholde seg likedan, og ringe 112 i nødstilfeller, og 02800 ellers. Det de vil merke som er annerledes, er hvordan politiet jobber på stedet. I dag gjør politiet stort sett ferdig både avhør og åstedsarbeid på stedet, og det er sjeldnere at folk blir kalt inn til avhør i etterkant. Det er ment å gi en mer effektiv straffesaksbehandling.

Fakta Vest politidistrikt:

Vest politidistrikt dekker 54 kommuner, med til sammen rundt 590 000 innbyggere, og har om lag 1300 ansatte.