Kulturmidlar 2019

Publisert av: Vegard Aslaksen
14/3/2019 10:07

Kulturmidlar til allment kulturarbeid
Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litteratur og handlingsboren kunnskap. Årsmelding og rekneskap for 2018 og budsjett for 2019 skal leggast ved søknad.

Kulturmidlar til ungdomslaga
Vi minner ungdomslaga om å sende inn søknad vedlagt årsmelding og rekneskap for 2018 og budsjett for 2019.

Kulturmidlar til song- og musikklag
Søknader med vedlegg vert å sende til Tysnes kommune.

Lag som tek imot stønad frå kommunen må godta bruk av følgjekort på sine opne arrangement. For fullstendig lysingstekst og utfyllande opplysningar om kriteria sjå www.tysnes.kommune.no

Søknader med vedlegg og opplysningar om kontonr. vert å sende til Tysnes kommune, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal eller epost: post@tysnes.kommune.no

Søknadsfristen for alle tre stønadsordningane er 01.04.19.