Manntalet er lagt ut til ettersyn

Publisert av: May Britt Meland
15/7/2021 09:15

Manntalet for Tysnes kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn frå 12. juli til og med valdagen.

Manntalet er ein oversikt over alle som har røysterett i ein kommune. For å kunne røyste må du stå innført i manntalet.

Alle veljarar som har røysterett og er busett i Noreg står i manntalet i den kommunen dei var registrert busett i pr. 30.06.21. Har du flytta etter denne datoen, er du framleis registrert i manntalet og har røysterett i den kommunen du flytta frå. Du kan då velje om du vil røyste på valdagen i den kommunen du flytta frå, eller om du vil førehandsrøysta i kommunen du har flytta til.
Manntalet vert lagt ut til offentleg ettersyn frå 12. juli til og med valdagen. Du kan henvende deg i resepsjonen på rådhuset eller ta kontakt på tlf. 53 43 70 00 for meir informasjon.

Dersom du meinar at du eller nokon annan er uriktig innført eller utelaten frå manntalet, kan du krevja at feilen vert retta opp. Kravet skal vere skriftleg og sendast til Valstyret i Tysnes: post@tysnes.kommune.no eller pr post til Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal. Les meir om kva du skal gjere dersom du ikkje finn deg i manntalet eller oppdagar feil: her.