Skjermdump frå Havvarsel.no

Lurer du på badetemperaturen

Publisert av: May Britt Meland
3/7/2021 15:20

Havvarsel.no er ei heilt ny teneste der du til dømes kan finne dagens badetemperatur og varsel for to dagar fram i tid. Tenesta er eit samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, SINTEF og MET.

I tillegg finn du også kjekke artiklar der du kan lære om sjøtemperatur, saltholdighet, smeltevatn og sjøtemperatur med meir.

Skjermdump frå Havvarsel.no

 

Under informasjonen om havvarsel, og kva havvarsel kan nyttast til finn ein følgande informasjon:

“Havvarsel kan brukes til å planlegge aktiviteter på og i havet.
Værvarslet er et sentralt verktøy som vi bruker daglig for å ta både store og små avgjørelser. For deg som jobber tett på havet, så kan derimot et havvarsel være vel så viktig. For eksempel er redningstjenesten avhengig av gode prediksjoner av drivbane basert på havstrømmer, bølger og vind. Oppdrettsnæringen kan bruke prediksjoner av strømforhold for å planlegge hvor mye mat de skal gi og når. Og hvem vil ikke vite badetemperaturen for de neste dagene, når de er på ferie langs kysten?

Husk at det alltid vil være usikkerheter knyttet til et varsel, det gjelder både værvarsel og havvarsel. Ta alltid hensyn til dette i planlegging av aktiviteter på havet.

Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap som følger av bruk av varselet.”