Illustrasjonsbilete

Foreldreveiledning i COS-P

Publisert av: Martha Nygård Lande
5/2/2022 10:36

Tysnes kommune tilbyr foreldreveiledning i COS-P.

COS-P er eit foreldrekurs som ønskjer å styrka deg som forelder til å forstå kva barnet ditt ønskjer frå deg.

Som foreldre vil vi alle oppleva å føle oss utilstrekkelege i møte med barnet sitt behov.

Kurset varer i 8 veker og gjeld barn 0-18 år. Oppstart første gruppe er mandag 7. februar.

Tysnes kommune har pr. i dag 6 sertifiserte COS-P instruktører.

Les meir på Tysnes kommune.no for meir informasjon og kvar du kan melde deg på.