Kulturprisen 2017

Publisert av: Johnny Helgesen
24/11/2017 08:02

Det skal delast ut kulturpris for 2017.

PUBLISERT AV JOHNNY HELGESEN
Publisert: 10.11.17 11:12
Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen. Alle har høve til å foreslå kandidater.

Framlegg til kandidatar med grunngjeving vert å senda til Tysnes kommune, Rådmannskontoret, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal eller epostadresse: post@tysnes.kommune.no innan 30.11.2017