Konsert på Tysnes omsorgssenter

Publisert av: Martha Nygård Lande
24/10/2020 08:33

Lokale artistar på Tysnes omsorgssenter fredag 23. oktober.


Nesegutane har no fått med seg Martha Åsheim på trekkspel, og har i den anledning, etter mykje tenking ifølge Helge Olav, skifta navn til : Martha og Nesegutane.

 

Dei underhaldt bebuarane bl.a med rolige valsar, Johannes Kleppevik og heilt til slutt kom Hello Mary Lou.

Brukarane gav utrykk for at dette var ei veldig kjekke stund.