Koke varsel! Oppdatert!

Publisert av: Vegard Aslaksen
11/7/2019 17:24

14/7-19 – KOKEVARSEL OPPHEVA

Lekkasje er lokalisert.
Arbeid for å utbetra lekkasje pågår.
Kokevarsel oppretholdes til nye vassprøver er analysert.
Dette kan lett ta nokre dager.

På grunn av ein større vannlekkasje lyt ein kjøra råvatn direkte på vannledningsnettet i Uggdal Vasslag.

Råvatn er ureinsa vatn og ein lyt difor koka vatnet før ein kan drikka det. Ein jobbar med å finna lekkasjen og det vil koma oppdatering så snart ein har fått avklart situasjonen.

For eventuelle spørsmål kontakt 904 78 843