Søndagsskule

Tysnes bedehus
28. november kl. 11:00

Opplegget blir som før med familiesøndagsskule for dei yngste i storesalen og eigen klubb for dei eldste.
Bibelforteljing
Song
Leik
Teikning
Saft/frukt

Alle er velkomne!

Skumringsturen  (28.11.) er avlyst grunna koronasituasjonen.

Helsing Reidun og Anne Merete