Sogesoddet 2023

Tinghuset i Uggdal
25. november kl. 15:00

Program: Føredrag av ordførar Synnøve Bakke
Utdeling av Sogeskriftet 2023 og Sogekalender
Servering: Betasuppe, kaffi og kringle

Inngongspengar: Kr 200,-

Påmelding (seinast 21. november) til Sigurd Bjordal: tlf.:
90868624 eller mail:
snb@haugnett.no

Du er velkommen!
Tysnes Sogelag