Årsmøte i Tysnes Røde Kors

11. februar kl. 18:00

Tysnes Røde Kors innkaller til årsmøte

Torsdag 11. februar 2021 kl 18.00. Grunna smittevernshensyn blir årets møte digitalt via teams.
Dagsorden:
•       Styrets beretning
•       Revidert regnskap
•       Handlingsprogram med budsjett
•       Valg
•       Innkomne forslag
Dei som har betalt kontingent dei siste 14 måneder innen årsmøtets
begynnelse har stemmerett på årsmøtet. Sakspapirene vil bli sendt ut
ved påmelding. Innkomne forslag til saker som skal behandles på
årsmøtet, må være styret i hende seinast 14 dager før årsmøtet.
Dei som skal vera med på møte må senda epost adresse til Terje Skaten tlf 41100868 eller Morten Storetvedt tlf 41177555, så me får sendt ut informasjon.
Vel møtt til årsmøtet