VANNSPARING 2018

Publisert av: Tommy P. Gundersen
30/5/2018 13:18

Alt dette fine været gjer at me må redusere forbruket av vatn.

Uggdal Vasslag innfører forbod mot bruk av vannspreiar og sveitteslangar.

Våre abonnentar kan vatne med ein slange frå kl.21:00 – 23:00. Vatning med kanne er tillatt heile tida.

Me vil og at de tar dykk tid til å sjekke at kraner og toalett ikkje lekker.

Desse tiltaka er for å sikre beredskap med nok vatn i høgdebasseng, i tilfelle brann.