17. mai på Tysnes Omsorgssenter

Tysnes Omsorgssenter
17. mai kl. 12:00

Kl.12.00 Samling i Storstova for bebuarar og familie som ønskjer å delta.
• Velkomst
• Allsong
• Helsing v/ Ordførar Synnøve Bakke
• Allsong og musikk
Kl. 12.30 ca. Rømmegraut og kaffi
Kl. 15.00 ca. Folketoget etter seremonien v/ Minnestøtta kjem oppom oss