Varsel frå Tysnes Vassverk

Publisert av: Vegard Aslaksen
28/3/2018 13:17

Av tekniske grunnar er det for tida redusert kapasitet på reinsing av vatn ved reinseanlegget i Tysnesbygda.

Arbeidet med utbetring av feilen er i gong, og vil fortsetja natt til Skjærtorsdag.

For å sikra kapasitet i høgdebassenget og trygg levering av vatn trengs det tiltak for å redusera forbruket i arbeidsperioden.

Vassverket ber om at dei som lar vatnet renna i frykt for frost stengjer dette.

I tillegg vil vatnet verta nattestengt for områda Vee/Teigland, Gjerstad, Gjersvik og Godøysund mellom kl 22:00 og 08:00 natt til Skjærtorsdag.

Vidare varslingar vert sendt ut på sms som vanleg.

Dei som ønskjer å motta gratis sms varsling frå Tysnes Vassverk kan registrera seg på nettisida:
http://www.tysnes-vassverk.no/index.php/sms-varsel-ved-driftavbrudd.html