Illustrasjonsfoto hjertestartar. Foto: Røde Kors Førstehjelp.no

Hjertestartardagen

Publisert av: May Britt Meland
16/10/2020 14:40

16. oktober er den internasjonale Hjertestartardagen/Verdens Hjerte- og lungeredningsdag

Kva er den internasjonale Verdens hjerte- og lungeredningsdag/Hjertestarterdagen?

Hensikten med dagen er å auke beredskapen ved å tilby kurs og kunnskap om hjerte-/lungeredning og korleis ein brukar ein hjertestartar i eit nødstilfelle.

Dette er ein dag for å auke merksemda på å kunne utføre hjerte- og lungeredning (HLR), og å bruke en hjertestarter. Viktigheten av at dei i nærheten set i gang med livreddende førstehjelp er et hovudbodskap for å auke overlevinga i Norge. Formålet er å styrke dei fyrste ledda i “kjeden som redder liv”, altså dei som er tilstades når ulykke eller sjkdom rammar, samt 113-sentralene. På den måten trur helsemyndigheitene vi kan redda enda flere liv.

Les meir på Røde Kors Førstehjelp si side.