Gåver til allmennyttige formål

Publisert av: Dagfinn Sandvik
29/1/2019 13:00

Er du med i ein klubb, idrettsorganisasjon eller liknande, og som det ynskjer å vidareutvikle verksamheita? Her har dåke ein unik moglegheit til å få støtte til økonomiske midlar. Tysnes Sparebank gjer nemleg ut ei pengegåve ein gong kvart år. Nær sagt alle lag og organisasjonar kan søkja om ein del av potten.

 

 

For å verta vurdert som kandidat til å motta gåva, må ein sende inn søknad innan 7. februar, 2019. Skjema finn du her.

Skjemaet kan sendast til Tysnes Sparebank, Teiglandsvegen 2, 5680 Tysnes. Eller på epost: