Full fest på Fritio

Publisert av: Johnny Helgesen
30/4/2019 15:56

Mandag var det dans, lotteri, hot-dog og masse moro på Fritio, klubben for dei funksjonshemma i Grendatun.
Då Marit og André Eide drog i gong polynese med Napoleon med sin hær over kjøkenbordet drog, stod jubelen i taket. Det vart óg fullt på dansegolvet då André spela Abba-slagerar.
Ein magisk kveld.
Sundag, 26. mai arrangerar vi Tysnesleikane på Vassbakken/Frilund. Tysnes Sparebank har gitt oss 7500 kr. til oppgraderingar av utstyr og det er vi særs glade for. Det er viktig at alle grupper blant oss har tilgong til utstyr med høg kvalitet.
I år som i fjor, håpar eg at frivillige melder seg som funksjonærar. Deltakarane har med seg hjelparar og støttekontaktar, men god tilgong på Frivillige er alltid kjekt.

Biletet er av Marit Isaksen Espedalen og Eli Karin Johnsen

Tekst: Per Verner Aase