Foto: Jannike Epland Dalland

Nordlys

Publisert av: May Britt Meland
27/2/2023 17:31

I går kveld dansa nordlyset over Tysnes med sitt fantastiske fargespel.

Litt fakta om Aurora borealis frå Store Norske Leksikon

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Sola mot Jorda. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen. Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys. Selve lysutsendelsen kommer hovedsakelig fra atomer og molekyler i atmosfæren og ikke fra selve primærpartiklene.

Nordlyset opptrer i mange forskjellige former. Fargene i nordlyset er et linjespektrum som dekker hele området fra ultrafiolett til infrarødt. Hvilke farger en forekomst av nordlys består av, blir bestemt av energinivået i partiklene og sammensetningen av atmosfæregassen. De dominerende fargene i den delen av fargespekteret vi kan se, er grøntrødt og blått. Forekomst og intensitet av nordlyset er på sin side styrt av aktivitet på SolaJordas magnetfelt og atmosfære bestemmer hvor på Jorda nordlyset opptrer.

Det latinske navnet på nordlys er aurora borealis. Det samme lysfenomenet kalles sørlys, eller aurora australis, når det opptrer på den sørlige halvkule, og en fellesbetegnelse på begge er polarlys.

 

Her er nokre flotte lesarbilete frå Våge!

 

Foto: Jannike Epland Dalland

Foto: Jannike Epland Dalland

 

 

 

Foto: Arild Pettersen

 

 

 

Foto: Arild Pettersen

Foto: Arild Pettersen